Loading Events

Hình thức thi:
📌Bước 1: Ba mẹ chọn 1 tấm ảnh chân dung của bé gởi về địa chỉ Email:
anhngusoniccantho@gmail.com
📌Bước 2: Ghi nội dung thư
+Tiêu đềTác phẩm dự thi SONIC The face
Nội dung: Họ và tên bé- lớp- trường- số điện thoại liên hệ phụ huynh.
📌Bước 3: Anh ngữ SONIC sẽ đăng tải hình ảnh của bé (hợp lệ đúng quy định lên Fanpage).
📌Bước 4: SONIC gởi lại link dự thi để quý phụ huynh kêu gọi bình chọn.

𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭á𝐜 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐝ự 𝐭𝐡𝐢 𝐭ừ: 𝟐𝟒/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑 đế𝐧 𝐧𝐠à𝐲 𝟐𝟖/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑.

𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐛ì𝐧𝐡 𝐜𝐡ọ𝐧 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟐𝟒/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑 đế𝐧 𝟎𝟎𝐡 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟒/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑

𝐍𝐠à𝐲 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐠𝐢ả𝐢 𝐍𝐠à𝐲 𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑( 𝐓ạ𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠ữ 𝐒𝐎𝐍𝐈𝐂)

SONIC rất mong sự hợp tác tham gia của quý phụ huynh và các bé. Xin cảm ơn!