xuất khẩu sang thị trường Myanamr 8 tháng đầu trong năm này, sản phẩm sắt thép tăng thấp nhất, mặc dù giá Thép hộp 80 x 80  xuất đi and kim ngạch đều tăng khá.

 

 

Theo số liệu hoạch toán sơ bộ từ TCHQ nước ta, tính từ đầu xuân năm mới đến hết tháng 8/2017 cả nước đã thu về từ thị phần Myanmar 405,9 triệu USD, chiếm 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn quốc, tăng 35,11% so với cùng kỳ năm kia.Trong rổ hàng hóa xuất đi sang thị trường này, phương tiện vận tải and phụ tùng là mặt hàng chủ lực, chiếm 2,1% tổng kim ngạch, đạt 43,4 triệu USD tăng 43,59%. món đồ đứng thứ hai về kim ngạch là sản phẩm từ sắt thép với kim ngạch đạt 37,9 triệu $, tăng 68,14% – đó là món đồ có mức tăng cường nhất, kế đến là máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng với 24,8 triệu $, giảm 12,04% so với cùng kỳ 2016.Không kể sản phẩm sản phẩm từ sắt thép tăng mạnh, một số trong những Thép U Hàn Quốc món đồ khác cũng có thể có gia tốc tăng khá như: hàng dệt may tăng 49,84%; kim loại thường khác & sản phẩm tăng 37,58%…đáng kể, ngoài ra món đồ có mức độ tăng trưởng khá thì xuất khẩu sắt thép lại tăng trưởng thấp, dù rằng giá xuất khẩu sắt thép tăng 18,1%, đạt 636,1 USD/tấn, với lượng xuất 18,7 nghìn tấn, trị giá 11,9 triệu $, giảm 13% về lượng, chỉ tăng 1,95% về trị giá so với cùng kỳ năm nhâm thìn.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng