Sonic The Face

Nhằm tạo sân chơi lưu lại những khoảnh đáng yêu của các bé. SONIC phát động chương trình thi ảnh 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 “𝐒𝐎𝐍𝐈𝐂 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐀𝐂𝐄”.