Quy hoạch quận thanh xuân vẫn không ngừng thay đổi mang đến diện mạo mới cho khu vực. Nhưng các dự án quy hoạch sẽ ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất và mua bán, chuyển nhượng của công dân, cá nhân tổ chức trong khu vực. Thông tin quy hoạch quận thanh xuân không được cập nhật chính xác, là cơ hội cho các vấn đề lừa đảo buôn bán, chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch ảnh hưởng đến lợi ích của công dân. Dưới đây là vấn đề cần làm rõ và lưu ý khi đầu tư mua sử dụng đất tại quận thanh xuân và trong quận thành hà nội nói chung.

Rủi ro mua phải đất nằm trong quy hoạch

Các trường hợp mua đất nằm trong diện quy hoạch không phải là ít. Nhiều trường hợp cò mồi cố tình lôi kéo và làm giấy tờ giả, bán đất cho người dân thiếu kiến thức và thông tin quy hoạch trên địa bàn quận huyện hà nội. Trường hợp mua phải đất nằm trong diện quy hoạch gây nhiều rủi ro mất trắng, khi đất bị thu hồi người dân sẽ không được đền bù hay sử dụng đất đúng mục đích ban đầu.

Rủi ro  mất trắng khá cao nhưng không phải dự án hay thửa đất nào cũng có nguy cơ mất trắng. Chủ đầu tư cần đánh giá thực trạng đất đai trong các trường hợp đã có quyết định thu hồi đất hay chưa? Vấn đề cần làm rõ.

  • Trường hợp đất đã có quyết định sử dụng đất hàng năm, có quyết định thu hồi thì việc chuyển nhượng là không hợp pháp. Việc bồi thường sẽ theo dạng hỗ trợ của pháp luật. Vấn đề khác nữa khi mua đất công dân cũng sẽ không được xây mới, cải tạo, sử dụng như mục đích ban đầu… tốn kém thời gian và tiền bạc.
  • Trường hợp đất đã chưa có quyết định thu hồi, công dân có thể thực hiện các quyền xây dựng và sử dụng đất theo quy định. Quá trình thu hồi và bồi thường sẽ tuân theo quy định của luật đất đai. Nhưng cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề sử dụng đất đầu tư sử dụng lâu dài của người dân.

Lưu ý khi đầu tư đất tại quận thanh xuân

Bất động sản là một thị trường đầy biến động, đặc biệt với khu vực quận thanh xuân đang có nhiều quy hoạch, mở rộng. Khi đầu tư sử dụng đất trong phạm vi quận, công dân cần thực hiện:

  • Tra cứu thông tin quy hoạch các dự án trong khu vực. Cập nhật và tra cứu bản đồ hiện trạng đất đai trong khu vực, bản đồ chi tiết khu vực quận thanh xuân để xác định chính xác quy hoạch sử dụng đất hàng năm của quận.
  • Tra cứu thông tin, xác minh thực trạng sử dụng thửa đất, tình trạng và các vấn đề pháp lý liên quan, số thửa đất, sổ đỏ, diện tích đất, giá nền đất…
  • Xác minh lịch sử và các vấn đề tâm linh, chủ sở hữu đất, nhà cửa có liên quan… yếu tố không liên quan đến luật pháp nhưng khá quan trọng đến đầu tư sử dụng đất lâu dài.

Thông tin dự án quy hoạch đã được phê duyệt được công khai, đây là quyền lợi đảm bảo lợi ích công dân trong đầu tư sử dụng đất. Để lựa chọn đầu tư đúng đắn, công dân, chủ đầu tư cần xác minh thông tin quy hoạch chính xác, các vấn đề liên quan đến pháp lý của mảnh đất đó. Khá nhiều nguồn cung cấp dữ liệu quy hoạch quận thanh xuân và thực trạng đất hiện nay hỗ trợ người dùng đánh giá nhanh về mức độ an toàn của đầu tư bất động sản. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ là hỗ trợ hữu ích cho các nhà đầu tư.