Có anh chị nào đã làm về thuế nhà thầu nước ngoài cho e hỏi với.

Hạch toán thuế gtgt và thuế tndn như thế nào để được khấu trừ thuế gtgt trong kì kê khai.
Em cảm ơn nhiều ạ

Không phải hạch toán thuế GTGT (và thuế tndn) như thế nào để được khấu trừ thuế gtgt trong kỳ khai thuế mà để được khấu trừ thuế gtgt trong kỳ phải xét đến giao dịch đủ điều kiện được khấu trừ thuế gtgt theo quy định luật thuế GTGT.

Tại Điểm a Điều 20, Khoản 3, thông tư 156/2013/TT-BTC quy định khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài như sau:

Tham khảo: Luật thuế thu nhập cá nhân

“a) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.”

Căn cứ theo quy định trên:

– Khi doanh nghiệp phát sinh việc thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp phải khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh.
– Thời hạn khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh việc thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

Tại Điều 15, Khoản 1 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:
“1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

NHƯ VẬY:
– Doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.
– Doanh nghiệp phải có chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài thì mới đủ điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT.

TRẢ LỜI

Chào bạn, để tìm ra chìa khóa giải quyết vấn đề bạn đang quan tâm, chúng ta cần làm rõ các khía cạnh sau

 1. Thuế nhà thầu là gì?
 2. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT
 3. Cách hạch toán thuế nhà thầu
 4. THUẾ NHÀ THẦU LÀ GÌ?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC

 1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này (Thông tư 103/2014/TT-BTC)

Vậy về bản chất, thuế nhà thầu, đối với nhà thầu là tố chức, đó chính là thuế GTGT và Thuế TNDN.

 1. ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp phát sinh thuế nhà thầu, được quy định tại Mục 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC

“Mục 2 – NỘP THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ TNDN TRÊN CƠ SỞ KÊ KHAI DOANH THU, CHI PHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ  (sau đây gọi tắt là phương pháp kê khai)

Điều 8. Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
 2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
 3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Điều 9. Thuế giá trị gia tăng

Thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 10. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực hiện theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

 • Vậy nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, DN của bạn sẽ đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong khoản thuế nhà thầu trên.
 1. CÁCH HẠCH TOÁN

Giả sử Giá trị hợp đồng nhà thầu không bao gồm thuế GTGT, thuế nhà thầu: 100.000,

Thuế GTGT là: 9 000, CIT (thuế nhà thầu): 11.000

 1. Hạch toán công nợ phải trả nhà thầu nước ngoài

Nợ TK 627; 632, 641, 642                  100.000

Có TK 331                               100.000

 1. Hạch toán thuế VAT và CIT

Nợ TK 133                                          9.000

Nợ TK 627; 632, 641, 642                  11.000

Có TK 3338                   20.000

 1. Nộp thuế nhà thầu

Nợ TK 3338      20.000

Có TK 112         20.000