Sốc: Đùi gà Mỹ giá chỉ 7.000 đồng/kg, gà Việt khốn đốn

Đùi gà khủng giá 250.000 đồng/chiếc “cháy hàng” ở HN

Có dấu hiệu gian lậu vụ đùi gà Mỹ siêu rẻ

Đùi gà Mỹ rẻ hơn mớ rau, người Việt tiêu thụ hàng nghìn tấn - 1

Biểu đồ về lượng và trị giá nhập cảng giết gà thời đoạn 2014-2017. (Nguồn: TCHQ)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm 2017 tới hết ngày 15/3/2017, cả nước nhập cảng 22,5 nghìn tấn giết gà các loại, trị giá 19,8 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập cảng mặt hàng giết gà các loại có xuất xứ từ Hoa Kỳ là 12,2 nghìn tấn với kim ngạch 10,1 triệu USD, trong đó mặt hàng đùi gà chiếm đoạt cốt yếu với 11,3 nghìn tấn, trị giá 9,2 triệu USD, có mức giá bình quân trước thuế là 0,8 USD/kg.

Cũng theo thống kê của ngành Hải quan, trong năm 2016, các tổ chức vietnam đã nhập cảng 140 nghìn tấn giết gà các loại với trị giá 107,8 triệu USD, giá bình quân nhập cảng trước thuế là 0,77 USD/kg.

Trước đó, trong năm 2015, vietnam nhập cảng 153,1 nghìn tấn giết gà các loại, có trị giá lên tới 111,1 triệu USD, giá bình quân nhập cảng trước thuế là 0,72 USD/kg. Trong khi đó, các con số thống kê nhập cảng giết gà các loại này trong cả năm 2014 hơn 100 nghìn tấn, trị giá 103,1 triệu USD, giá bình quân nhập cảng trước thuế khoảng 1 USD/kg.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy giết gà các loại nhập cảng vào vietnam cốt yếu có xuất xứ từ Hoa Kỳ, Brazil và Hàn Quốc.

Trong năm 2016, các tổ chức vietnam nhập cảng từ Hoa Kỳ với trị giá 61,1 triệu USD, chiếm đoạt 56% tổng trị giá nhập cảng giết gà các loại vào vietnam. Thịt gà các loại cũng được nhập nhiều với xuất xứ từ Brazil với trị giá 19,8 triệu USD (chiếm đoạt 18%) và Hàn Quốc với trị giá 14,4 triệu USD (chiếm đoạt 13%).

Như vậy, tổng cộng giết gà nhập cảng theo 3 nước xuất xứ nêu trên đã chiếm đoạt 87% trị giá giết gà nhập cảng vào vietnam. Trong năm 2015, giết gà các loại nhập cảng có xuất xứ từ Hoa Kỳ là cốt yếu, chiếm đoạt gần 56% tổng trị giá nhập cảng vào vietnam, tiếp theo là giết gà có xuất xứ từ Brazil (chiếm đoạt 19%), Hàn Quốc (chiếm đoạt 12%).

Tương tự năm 2014, giết gà các loại nhập cảng có xuất xứ từ Hoa Kỳ là cốt yếu, chiếm đoạt gần 58% tổng trị giá nhập cảng vào vietnam, tiếp theo là giết gà có xuất xứ từ Brazil (chiếm đoạt 23%) và Hàn Quốc (chiếm đoạt 11%).

Cũng theo thống kê của ngành Hải quan, chỉ tính riêng lượng nhập cảng giết gà các loại từ Hoa Kỳ cho thấy, năm 2016, giết gà các loại nhập cảng vào vietnam đạt 86,5 nghìn tấn với trị giá 61,1 triệu USD, trong đó mặt hàng đùi gà được nhập cảng cốt yếu với 82 nghìn tấn, trị giá 55,4 triệu USD tương đương giá bình quân 0,68 USD/kg.

Còn từ đầu năm 2017 tới hết ngày 15/3/2017, kim ngạch nhập cảng mặt hàng giết gà các loại từHoa Kỳ là 12,2 nghìn tấn với kim ngạch 10,1 triệu USD, trong đó mặt hàng đùi gà chiếm đoạt cốt yếu với 11,3 nghìn tấn, trị giá 9,2 triệu USD, có mức giá bình quân trước thuế là 0,8 USD/kg.