Công tắc chọn chế độ FD5302 đc kích hoạt & một điện trở EOL phù hợp với TT điều khiển chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 cho phép sao lưu & bóc biệt chế độ chọn lựa của trung tâm điều khiển chữa cháy. Đường kết nối được kiểm soát cho 1 mạch ngắn và cho một cách quãng. sau khi kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu các chọn lựa sau:Một công tắc chọn chế độ trong nhà đc kích hoạt & một điện trở EOL phù hợp với TT tinh chỉnh chữa cháy UniPOS FS5200E.

==>> Tham khảo: https://firestar.vn/ 

FD5302 được cho phép sao lưu & bóc tách biệt cơ chế chọn lựa của trung tâm tinh chỉnh chữa cháy. Đường kết nối đc kiểm soát và điều hành cho 1 mạch ngắn and cho một cách trở. sau khi kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu các lựa chọn sauMột công tắc chọn chính sách trong nhà được kích hoạt and một điện trở EOL phù hợp với TT điều khiển chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 chất nhận được sao lưu and bóc tách biệt chính sách chọn lựa của trung tâm điều khiển chữa cháy. Đường kết nối được điều hành và kiểm soát cho 1 mạch ngắn & cho một đứt quãng. sau thời điểm kích hoạt FD5302 sẽ có các lựa chọn sau :

Một công tắc chọn chế độ trong nhà được kích hoạt và một điện trở EOL phù hợp với TT tinh chỉnh và điều khiển chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 chất nhận được sao lưu and bóc tách biệt chế độ chọn lựa của trung tâm điều khiển và tinh chỉnh chữa cháy. Đường kết nối được kiểm soát điều hành cho một mạch ngắn & cho 1 cách trở. sau khoản thời gian kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu được những chọn lựa sau.

==>> Xem thêm : https://firestar.vn/danh-muc/bao-chay-hochiki/  

– chế độ chữa cháy tự động/thủ công hoặc chỉ bằng tay thủ công.
– cơ chế vô hiệu chữa cháy.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng